ČEVAK v Blatné vymění vodovodní šoupata

Drobečková navigace

zpět

3. 6. 2015

Výměnu osmi kusů sekčních vodovodních uzávěrů (šoupat) provedou pracovníci společnosti ČEVAK a.s. v ulici Nad Vdolečkem v Blatné v posledním únorovém týdnu. Tyto ovládací armatury rozdělují vodovodní síť na kratší úseky a tím se zlepší její ovladatelnost.

Přejít na navigaci