Jak se dělá voda v Prachaticích, ukázal ČEVAK dvěma stům zájemců

Drobečková navigace

zpět

4. 4. 2017

Jak se čistí odpadní voda a kde se bere voda pitná? Odpověď na tuto otázku už znají žáci základních škol a další zájemci z řad veřejnosti v Prachaticích. V pátek 31. března pro ně pracovníci společnosti ČEVAK a.s. uspořádali společně s městem Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod a zároveň zpřístupnili i zdroje vody pitné.

Na čistírně odpadních vod se při komentovaných prohlídkách návštěvníci dozvěděli, co všechno se děje s odpadní vodou děje, než se vrátí zpět do přírody. Zároveň byla pro žáky základních škol připravena prezentace na téma „Co do odpadu nepatří“ s krátkou soutěží.

Čistírna odpadních vod v Prachaticích každoročně zpracuje 3 730 metrů krychlových vody, což jsou 3 miliony 730 tisíc litrů denně. Velmi často v ní vodohospodáři ale nacházejí předměty a látky, které do ní nepatří. Poškozují nejen kanalizační potrubí, ale i další zařízení sloužící k čištění odpadních vod.

Právě proto společnost ČEVAK a.s. před třemi lety zahájila vzdělávací projekt DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří, který hravou formou přibližuje žákům základních škol, co mohou a co nemohou spláchnout do odpadu.

Akce nazvaná „Jak se dělá voda v Prachaticích“, se však nezaměřila jen na vodu odpadní, ale také na vodu pitnou. Přes edukativní stanoviště Městských lesů v areálu Fefrovských rybníčků se zájemci vydali na procházku ke vstupu do historické Fiedlerovy štoly. Její stavba začala v roce 1895, kdy přestal potřebám města Prachatice vyhovovat 300 let starý vodovodní systém. Do štoly byl sveden přívod z Libínského prameniště a některých zářezů Černohorského prameniště.

Přejít na navigaci