Jihočechům teče z kohoutků kojenecká voda

Drobečková navigace

zpět

8. 3. 2018

Uhasit žízeň sklenicí vody čerstvě natočené z vodovodního kohoutku se rozhodně nemusí bát Jihočeši. Potvrdily to nezávislé testy kohoutkové vody, streamového pořadu A DOST! Laboratoře firmy AQUATEST zjistily, žev mnoha krajských městech, České Budějovice nevyjímaje, z vodovodů teče voda, která má parametry kojenecké vody.

Odborníky zajímal nejen obsah dusičnanů a dusitanů, ale měřili i volný chlor, ve vzorcích vody pátrali po mikroorganismech, stopách těžkých kovů, těkavých látkách, pesticidech a přidali i radiologické rozbory. „Pitná voda z kohoutků dopadla na výbornou,“ shrnuje Radana Mráčková Dvořáková, ředitelka úseku laboratoří společnosti AQUATEST. Všechny zkoumané vzorky kohoutkové vody splňují požadavky pro pitnou vodu, v sedmi krajských městech a pohodlně odpovídají i daleko přísnějším požadavkům na kvalitu kojenecké vody.

Patří mezi ně i pitná voda v Českých Budějovicích. Zdejší kohoutkovka z hlediska obsahu dusičnanů a dusitanů bohatě splňuje vyhlášku pro kojeneckou vodu. Hluboko pod požadovaným limitem, který připouští vyhláška pro pitnou vodu, byly i hodnoty chloru a vedlejších produktů chlorace. Také z hlediska mikrobiologie neobsahovala žádné nebezpečné bakterie. I testy na radon ukázaly mnohonásobně nižší hodnoty, než povoluje vyhláška, v naprostém pořádku byla rovněž analýza těžkých kovů. Také co do obsahu zjišťovaných léčiv je voda v budějovických vodovodech naprosto čistá.

Tatáž voda ostatně teče z kohoutků většiny Jihočechů a její vzorky jsou pravidelně kontrolovány akreditovanou laboratoří společnosti ČEVAK a.s. „Těší nás, že dlouhodobě setrvalou kvalitu potvrdil i externí zdroj,“ reaguje na zjištění nezávislého testu vedoucí útvaru laboratoře Karel Janowiak. Jak dodává vedoucí oddělení technologické podpory společnosti ČEVAK Jiří Stara, kvalita vody v lokalitách napojených na Vodárenskou soustavu jižní Čechy se může od té, kterou zkoumal nezávislý test, lišit v jediném parametru - obsahu železa. Právě jím se může voda na delší cestě potrubím obohatit.

Přejít na navigaci