Propojení vodovodních řadů v Písku

Drobečková navigace

zpět

19. 6. 2017

Na 800 metrů nového vodovodního řadu v noci ze středy na čtvrtek propojili zaměstnanci společnosti ČEVAK a.s. ve spolupráci s dodavatelskými firmami na vodovodní síť města Písku. Potrubí o průměru 200 milimetrů se napojilo na vodovodní řad s dvojnásobnou kapacitou, který patří mezi klíčové pro zásobování města pitnou vodou.

Součástí prací byla i instalace nové vodoměrné šachty v prostoru výstaviště. Aby celá akce co nejméně omezila obyvatele města, začali práce ve 22.00 hodin a trvaly do čtvrtečních ranních hodin. Při přepojování bylo nutné přerušit zásobování obyvatel z vodojemu Hradiště a celé město zásoboval vodojem Amerika. Protože ve vodovodní síti dojde ke změně proudění vody, může se v některých částech města objevit voda zakalená nebo nastat pokles tlaku v potrubí,“ vysvětlil vedoucí provozního střediska Písecko Michal Hudák. Jakmile byl nový řad mezi Burketovou ulicí a výstavištěm propojen s městskou sítí, vrátilo se vše do obvyklého stavu. Následně zaměstnanci společnosti ČEVAK a.s. vodovodní síť ještě odkalí. Pokud by zákal vody přetrvával, žádáme obyvatele, aby se obrátili na bezplatnou linku společnosti 800 120 112.

Přejít na navigaci