Úpravna vody České Budějovice prochází pravidelnou kontrolou

Drobečková navigace

zpět

5. 2. 2018

Úpravna vody České Budějovice, která zásobuje pitnou vodou zhruba čtvrtinu obyvatel krajského města, prochází v těchto dnech pravidelnou údržbou. Z tohoto důvodu byla také na několik dnů odstavena z provozu.

„Údržbu dle provozního řádu, při které čistíme nádrže na vodu, kontrolujeme filtry a další technické vybavení úpravny, provádíme jednou ročně,“ vysvětlila Jitka Kramářová, vedoucí útvaru marketingu a komunikace ze společnosti ČEVAK a.s. Úpravna, která je majetkem města České Budějovice, je v provozu již devátým rokem. Byla postavena jako záložní zdroj pitné vody pro krajské město, ale je v souběžném provozu s úpravnou Plav. I v době její odstávky je tedy pitné vody pro město a přilehlé obce dostatek, takže obyvatelé žádnou změnu nezaznamenají. Úpravna čerpá surovou vodu ze dvou nedalekých podzemních vrtů do Budějovické pánve. Každý je hluboký okolo tří set metrů. Její výrobní kapacita v běžném provozu je 50 litrů za vteřinu, v případě potřeby to však může být až 80 litrů. „Voda, kterou získáváme z Budějovické pánve, je velmi kvalitní, na úpravně z ní pouze odstraňujeme železo a mangan pomocí dávky vápenného mléka. Desinfikujeme ji minimálním množstvím chloru,“ doplnila Jitka Kramářová Upravená voda je z úpravny tlačena čerpadly potrubím do vodojemu Hosín, ze kterého už gravitačně přitéká do vodovodní sítě Českých Budějovic.

Přejít na navigaci