Varování před nabídkami služeb, které jsou v rozporu se zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.

Drobečková navigace

zpět

9. 6. 2017

Společnost ČEVAK a.s. provozovatel vodovodů a kanalizací, upozorňuje obyvatele Ločenic na službu, kterou jim nabízí její bývalý zaměstnanec. Jedná se o přemístění vodoměru ze stávajícího místa na jiné dle volby odběratele, ale může nabízet i další služby zejména spojené s neoprávněným zásahem do měřidla.

Takovéto jednání je v rozporu se zákonem o vodovodech a kanalizací. Za vodoměr nese plnou odpovědnost odběratel, respektive vlastník nemovitosti. V případě neoprávněné manipulace mu hrozí správní pokuta od vodoprávního úřadu až do výše 50 tis. korun. Zároveň provozovatel může vyžadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 tis. korun. Manipulace s vodoměrem je možná pouze ze strany provozovatele vodohospodářského majetku obce.

Žádáme všechny občany, aby v případě, že je někdo s takovou nabídkou osloví, kontaktovali naši společnost na telefonu 844 844 870 nebo se obrátili přímo na obecní úřad.

Přejít na navigaci