Velenickou čistírnu odpadních vod čekají opravy za půl milionu

Drobečková navigace

zpět

26. 9. 2018

Každý dobrý hospodář se stará o svůj majetek. Proto i město České Velenice investuje ještě v letošním roce více než půl milionu korun do vylepšení čistírny odpadních vod. Připraveny jsou hned dvě akce, výměna česlí a oprava kruhové dosazovací nádrže.

„Původní česle, které zachycují velké nečistoty z odpadní vody, sloužily svému účelu téměř 40 let. Nyní je nahradí zcela nové moderní, zateplené, nerezové česle. Součástí bude i instalace nového elektrického rozvaděče,“ popsal starosta Českých Velenic Jaromír Slíva. ČEVAK, jako provozovatel vodohospodářského majetku města, technicky připraví i opravy technického vystrojení druhé dosazovací nádrže. Ta slouží k oddělení vyčištěné vody od kalu, který v nádrži klesá na dno. „Naším úkolem bude pro dodavatele obě akce technicky připravit. Tedy zařízení vyčistit, demontovat a především zajistit dočasný provoz čistírny pouze s jednou dosazovací nádrží,“ doplňuje Olga Štíchová, vedoucí provozní oblasti Východ. Práce tedy obyvatelé Českých Velenic nijak nezaznamenají. „Do vodohospodářského majetku města se snažíme pravidelně investovat a udržovat jej v dobré kondici i pro naše potomky. Například na čistírně odpadních vod jsme před dvěma lety nechali opravit první dosazovací nádrž. Práce, které nyní zahajujeme, tak na tuto opravu plynule navazují,“ připomněl starosta Českých Velenic Jaromír Slíva.

Přejít na navigaci