Vodohospodáři čistí vodojemy, které zásobují krajské město pitnou vodou

Drobečková navigace

zpět

8. 11. 2017

Pracovníci společnosti ČEVAK a.s., začali tento týden s každoročním čištěním tří hlavních vodojemů, které zásobují pitnou vodou České Budějovice.

Jako první přišel na řadu vodojem Hosín, v příštích týdnech se očisty dočkají i vodojemy ve Starých Hodějovicích a Dubičném. 

Vodohospodáři zbavují stěny a dno nádrží usazenin a nánosů mechanickou cestou. Hlavní roli při tom hraje tlaková voda a košťata. Pitná voda z čištěné komory vodojemu nejprve musí řízeně odtéct do spotřebiště. Následující den pracovníci komoru vyčistí a poté ji opět zprovozní. 

Lidé ale během čištění nepocítí žádnou změnu. Čistí se vždy jen jedna komora. Z té zbývající i nadále zásobujeme odběratele pitnou vodou. Nedochází tedy k žádnému omezení jejích dodávek. První komora hosínského vodojemu je již vyčištěna. Příští týden začne čištění druhé části vodojemu. 

Maximální výška hladiny hosínského vodojemu je pět metrů, jedna komora pojme dva tisíce krychlových metrů vody. Kromě Českých Budějovic zásobuje také obyvatele Borku a přes automatickou tlakovou stanici dodává vodu také do vodojemu Těšín. Obyvatelům slouží již od 80. let minulého století. V roce 2012 byl zrekonstruován.

Přejít na navigaci