VODA POD KONTROLOU

Drobečková navigace

zpět

VODA POD KONTROLOU je služba pro přenos dat z libovolných vodoměrů s pulsním výstupem. Přenos dat je zajištěn bezdrátovou technologií.

VODA POD KONTROLOU

Tuto službu nabízíme v několika programech v závislosti na počtu přenášených hodnot a časovém úseku, po kterém jsou hodnoty odesílány.

Nejčastější konfigurací této služby je Program 7T.

Program 7T - odesílání denních dat 1 x týdně

  • informace o denní spotřebě vody
  • data o denní spotřebě jsou jednou týdně přenášena na server a poté jsou poskytována zákazníkovi prostřednictvím webového prohlížeče
  • zákazník má možnost nastavit parametry alarmových hlášení pro případ mimořádných událostí *:

• detekce zpětného průtoku
• detekce odpojení snímače od vodoměru
• překročení maximální hodnoty průtoku
• detekce nízkého napětí baterie
• překročení nočního minima
• detekce odpojení napájecí baterie

  • nastavené parametry alarmových hlášení jsou jednotkou vyhodnocovány a v případě mimořádné události je alarmové hlášení ihned odesláno na portál
  • alarmová hlášení je možné zasílat na definované emailové adresy
  • ve službě je zahrnut přístup na webový portál pro vizualizaci a správu dat, nebo parametrizaci jednotek
  • zákazník může na portálu prostřednictvím práv řídit přístup k datům i pro další uživatele

* v závislosti na technické specifikaci čidla

Pro další informace o této službě a vytvoření cenové nabídky podle Vašich požadavků prosím kontaktujte: 

Josef Procházka 
josef.prochazka@cevak.cz 
+420 602 493 640

AMS K34
Mánesova 41/6
370 80 České Budějovice

Mám zájem o tuto službu

Přejít na navigaci