Samoodečet vodoměru

Drobečková navigace

zpět

Odečty vodoměrů jsou prováděny zaměstnanci naší společnosti (odečítači) podle harmonogramu odečtů.

Pokud je vodoměr umístěn ve volně přístupné vodoměrné šachtě, není přítomnost odběratele u odečtu nutná. Je-li vodoměr umístěn v objektu (např. v garáži, technické místnosti rodinného domu, či na pozemku volně nepřístupném), je součinnost odběratele, nebo pověřené osoby, potřebná.

Pokud vás odečítač při řádném odečtu opakovaně nezastihne v místě odběru, nebo si s vámi nesjedná individuální termín odečtu, můžete nahlásit tzv.  samoodečet vodoměru.

Samoodečet lze nahlásit maximálně ve dvou po sobě jdoucích obdobích, v následném období provede odečítač na místě řádný odečet vodoměru.

 

 

 

 

Přejít na navigaci