Přejít na obsah stránky

Zajímá vás

Provozujeme téměř 3 000 km kanalizačních řadů. Staráme se také o související vodohospodářské objekty, jako jsou čistírny odpadních vod nebo kanalizační čerpací stanice. Součástí péče o svěřený majetek je i odborný servis, modernizace a výstavba nových zařízení.

Voda v mojí obci

Kvalita vody, cena, odstávky, havárie, kontakty...

Vývoz septiků

Čistírny odpadních vod

Přejít na navigaci