Kanalizace

Drobečková navigace

zpět

Společnost ČEVAK a.s. provozuje téměř  3 000 km kanalizačních řadů ve více než 300 městech a obcích v Jihočeském kraji a částech krajů Plzeňský a Vysočina. Stará se také o související vodohospodářské objekty, jako jsou čistírny odpadních vod nebo kanalizační čerpací stanice.

Kontakty na příslušné pracovníky, kteří mají na starosti vaši obec, najdete v části MOJE OBEC.

Chcete-li nahlásit sami havárii na kanalizačním řadu, můžete použít bezplatnou linku hlášení havárií 800 120 112.

Součástí péče o svěřený majetek je i odborný servis, modernizace a výstavba nových zařízení.  Pokud potřebujete informace ke zřízení kanalizační přípojky, naleznete je ZDE. Referenční stavby, kontakty a informace o čištění odpadní vody, výstavbu a technologii najdete ZDE.

Zajišťujeme také vyvážení septiků, žump, jímek a domovních ČOV, čištění dešťových vpustí a laboratorní rozbory kalů.

Přejít na navigaci