Přejít na obsah stránky

Aktuální sazby technických a dělnických prací 
Pro ceník  platí všeobecné podmínky uvedené v sekci "Všeobecné podmínky"
# Název Popis Sazba (Kč/hod.) bez DPH Sazba (Kč/hod.) včetně DPH
1 Vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce kompletní technická řešení, generely, tvorba vodobase a kanabase, digitál.map, podkladů pro územní plány 1 188 - 1 901 1 437,48 - 2 300,21
2 Velmi náročné a koncepční práce technologické, strojní a technické posuzování, dispečink, řízení průzkumu sítí, speciální smlouvy, vydávání stanovisek k napojení vodohospodářských staveb 907 - 1 452 1 097,47 - 1 756,92
3 Náročné práce  hodnocení provozních výsledků, běžné podklady pro projekty, hodnocení jakosti vody nebo analytiky, provozní a kanalizační řády, vydávání stanovisek k napojení drobných staveb 713 - 1 140 862,73 - 1 379,4
4 Méně náročné práce  běžné smlouvy, stavební dozory, průzkum sítí, odběry vzorků 562 - 899 680,02 - 1 087,79
5 Pomocné práce administrativa, kopírování, technické kreslení apod.  335 - 536 405,35 - 648,56
6 Základní dělnické profese   425,00 514,25
7 Pomocné dělnické profese   385,00 465,85

Přejít na navigaci