Přejít na obsah stránky

Změna odběratele nebo plátce faktur

O změnu odběratele žádá původní odběratel nebo nový vlastník pozemku (stavby) při změně vlastnických práv se zápisem do katastru nemovitostí. Nejčastěji se tak děje při prodeji domu, v rámci dědického řízení nebo darování.

O změnu plátce faktur žádá aktuální odběratel, původní nebo nový plátce faktur.

Jak postupovat?

Před provedením změny si odečtěte prosím stav na vodoměru. Odsouhlasení předávacího stavu na vodoměru potvrdí původní a nový vlastník (případně plátce faktur) svými podpisy na žádosti.

Žádost o změnu odběratele (vlastníka připojené stavby nebo pozemku) lze zadat prostřednictvím webového formuláře nebo je možné prázdný dokument  vytisknout.  

Žádost o změnu oprávněné osoby (plátce faktur) lze zadat prostřednictvím webového formuláře nebo vytisknout.

Vyplněnou a podepsanou žádost zašlete prosím na adresu ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice nebo naskenujte a pošlete na e-mail prodejvody@cevak.cz

Změna údajů ve stávající odběratelské smlouvě 

O změnu smluvních údajů žádá odběratel, případně plátce faktur, pokud se jedná o jeho údaje.

Před zadáním změny si připravte evidenční číslo odběru (údaj je uveden ve smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod nebo na faktuře).

V případě úmrtí odběratele, u kterého prozatím neproběhlo nebo nebylo ukončeno dědické řízení, lze provést změnu zasílací adresy a platebního styku na základě vyplněné žádosti, ke které bude přiložena kopie úmrtního listu.

Tuto službu můžete využít ke:

  • změně adresy trvalého bydliště, sídla firmy nebo zasílací adresy
  • změně platebního styku u faktur
  • změně platebního styku u záloh a změně četnosti záloh

Žádost o změnu smluvních údajů odběratele můžete vyplnit a odeslat ZDE.

 

Přejít na navigaci