Přejít na obsah stránky

Dešťové vpusti a jímky slouží k zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací nebo z jiných veřejných prostranství do stokové sítě. Uliční vpusti mohou být sestaveny s kalištěm bez kalového koše, nebo se spodním výtokem a kalovým košem. V rámci našich služeb nabízíme čištění a údržbu, včetně oprav všech typů uličních vpustí a jímek. Čištění provádíme pomocí speciální techniky takzvaného "jeřábku",  vytažením záchytného koše a následným vysypáním obsahu a očištěním tlakovou vodou.

Pro vyhledání kontaktu na dispečera dopravy zadejte  MOJE OBEC

 

Přejít na navigaci