Přejít na obsah stránky

nabízíme

  • odvoz a likvidace obsahu septiků, jímek, žump a tukových lapolů
  • čištění kanalizačních stok do DN 1200 mm
  • čištění domovních přípojek od profilu DN 150 mm
  • příjem a likvidace odpadních vod a zvláštních odpadních vod
  • čištění silničních propustků a zatrubněných odpadů do DN 1200 mm
  • čištění dešťových vpustí, jímek, nádrží a čerpacích stanic od sedimentů

Pravidelné čištění kanalizace je nutnou a nezbytnou součástí péče o kanalizační řady. V minulosti se čištění provádělo především ručně, nyní se čistí výhradně strojově, za použití vysokotlakého paprsku vody. Vytěžený materiál se buďto proplachuje do příslušných jímek a nádrží, nebo se odsává do cisteren a odváží k likvidaci.

Dále nabízíme

  • kamerové prohlídky potrubí od profilu DN 200 mm včetně měření sklonu
  • kouřové zkoušky potrubí za účelem zjištění netěsností a neoprávněného napojení na kanalizaci

Pro vyhledání kontaktu stiskněte MOJE OBEC, zadejte požadovanou lokalitu a v kontaktech vyhledejte dispečera dopravy.

Přejít na navigaci