Přejít na obsah stránky

Smlouva o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod – nové odběrné místo

Máte-li již k dispozici souhlasné vyjádření k projektové dokumentaci, je potřeba před vlastním napojením odběrného místa na vodovod nebo kanalizaci sjednat smlouvu o dodávce vody nebo o odvádění odpadních vod.

V případě, že souhlasné vyjádření k projektové dokumentaci prozatím nemáte, je možné o něj zažádat na VYJADŘOVACÍM PORTÁLE.

Odběratelem a smluvním partnerem se stává vždy vlastník pozemku nebo stavby, jehož vlastnické právo je zapsáno v katastru nemovitostí. Další osoba může se souhlasem odběratele k této smlouvě přistoupit a stát se primárním plátcem vodného a stočného.

Smlouvu lze sjednat osobně v našich obchodních kancelářích, nebo ji také můžeme připravit na základě vámi zadaných podkladů a zaslat vám ji poštou.

Podklady pro uzavření smlouvy můžete zadat do Formuláře nový odběratel

Přejít na navigaci