Přejít na obsah stránky

nabízíme

  • zavážení vody do zahradních bazénů 

Chcete-li napouštět bazén z vodovodní přípojky, napouštějte jej pomalu a mimo odběrovou špičku. Odběr předem oznamte na naši bezplatnou linku 800 120 112, kde vám také poradí, jak postupovat.

Pro vyhledání kontaktu na zavezení vašeho zahradního bazénu stiskněte MOJE OBEC, zadejte požadovanou lokalitu a v kontaktech vyhledejte dispečera dopravy, se kterým si dohodnete případný termín.

Nesprávný postup při napouštění bazénů může způsobit problémy nejen majitelům bazénu, ale také sousedům. Při rychlé změně tlaku a vysoké rychlosti proudění vody se mohou z vodovodního potrubí uvolnit sedimenty. To se projeví zákalem vody nejen v místě odběru, ale i jeho okolí.

Při napouštění bazénů je také třeba respektovat, že z vodovodního hydrantu mohou vodu bezplatně odebírat pouze hasiči a to v případě záchranných a likvidačních prací. V ostatních případech může hrozit pokuta až do výše 50 tis. korun.

Přejít na navigaci