Přejít na obsah stránky

Servis a úřední ověřování vodoměrů

Společnost ČEVAK a.s. je autorizována Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jako Autorizované metrologické středisko pro ověřování stanovených měřidel v oboru měřidel protečeného množství vody s přidělenou značkou K 34.

Autorizace AMS K34

Nabízíme následující služby

 • OPRAVY VODOMĚRŮ
 • o velikostech DN 15–200mm (bytové, domovní i průmyslové)
  Vodoměr má po opravě a ověření technické vlastnosti shodné s novým vodoměrem (nové měřící ústrojí nebo jeho části, nové těsnící prvky, renovované tělo a hlava vodoměru). Vodoměr je podroben tlakové zkoušce. Cena repasovaného vodoměru je zhruba o 50% nižší a přispívá k ochraně životního prostředí (barevné kovy, plasty).
  U vodoměrů značek EWT, HYDROMETER , DIEHL, SENSUS, INVENSYS, ABB a ELSTER nabízíme díky skladovým zásobám obcím a provozovatelům opravu výměnným způsobem. Zákazník si po předchozí domluvě může ihned po předání vodoměrů do opravy odebrat stejný počet již opravených a ověřených vodoměrů – případně je možné i jejich zapůjčení předem, čímž se minimalizují potřeby skladových vodoměrů u zákazníka.
  Běžně opravované značky vodoměrů: DIEHL (ELIN-EWT, HYDROMETER, ALTAIR), SENSUS, INVENSYS, SPX, ELSTER, ABB, ITRON, SCHLUMBERGER, MADDALENA aj.
 • ÚŘEDNÍ OVĚŘOVÁNÍ VODOMĚRŮ 
 • - zkušební linky pro ověřování vodoměrů DN 15 – 200mm až do průtoku  300 m³/h 
 • PŘEZKOUŠENÍ SPRÁVNOSTI STANOVENÉHO MĚŘIDLA 
 • přezkoušení vodoměru v případech, pokud má odběratel pochybnosti o správnosti údajů vodoměru v době platnosti jeho úředního ověření
 • ŠKOLENÍ A PORADENSKÁ ČINNOST
 • pro montážní organizace, firmy a provozovatele. Školení osob pro získání registrace od Českého metrologického institutu pro montáž stanovených měřidel.
 • DALŠÍ SLUŽBY 
  - Montáže a výměny měřidel - Osvědčení o registraci od ČMI pro montáž vodoměrů.
  - Zjišťování poruch na vodovodních řadech pomocí zařízení Secorr
  - Měření průtoku v potrubí příložným ultrazvukovým měřidlem
  - Záznam průběhu tlaku a průtoku na odběrném místě pomocí vloženého měřidla s dataloggerem

– přenosy dat z vodoměrů konečným odběratelům – služba VODA pod kontrolou

  PROVOZNÍ DOBA
 pondělí - pátek 7.00 – 15.00
KONTAKT      
Opravna vodoměrů – AMS K34
Mánesova  41/6  
370 80 České Budějovice
+420 387 761 760 – 762
+420 602 493 640

  vodomerna@cevak.cz

Přejít na navigaci