Přejít na obsah stránky

Při napojení dešťových vod z nemovitosti do jednotné, či dešťové kanalizační přípojky stavebník standardně respektuje odvětvovou technickou normu vodního hospodářství z března 2013 TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“:

http://eagri.cz/public/web/file/209372/TNV_75_9011__brezen_2013.pdf

Dle doporučení uvedené normy pro odvádění dešťových vod do jednotné a dešťové kanalizace uvažuje stavebník pro výpočet přípustného odtoku srážkových vod z nemovitosti a pozemku hodnotu specifického odtoku na úrovni 3 litry za sekundu na hektar [l/(s×ha)], přičemž hodnota regulovaného odtoku z retenčního zařízení nemůže být z provozních důvodů nižší než 0,5 litrů za sekundu (l/s).

Vzorové příklady:

- Při odkanalizování dešťových vod z parcely o ploše 1000 m2 musí být odtok omezen na 0,5 l/s.

- Při odkanalizování dešťových vod z parcely o ploše 3000 m2 musí být odtok omezen na 0,9 l/s.

Přejít na navigaci