Přejít na obsah stránky

Vydáváme stanoviska k existenci vodohospodářských sítí, záměrům investorů, k projektovým dokumentacím pro územní řízení (územní souhlas) a pro stavební řízení (ohlášení stavby), územním plánům a ke změnám vodovodní, kanalizační přípojky nebo vodoměrné sestavy.

 Jak požádat o vyjádření
Elektronicky

K podání elektronické žádosti můžete využít VYJADŘOVACÍ PORTÁL. Stanovisko Vám  pošleme elektronickou formou při požadavku společně s digitálním výstupem dat ve formátech DGN nebo DWG. V případě zákresu sítí a splnění popsaných podmínek je odesláno vyjádření do několika minut.

Písemně

Klikněte na MOJE OBEC a zadejte požadovanou lokalitu. Poté se objeví kontakt na pracovníka pracovníka vyjadřovací činnosti. Poštou mu zašlete dopis s žádostí o vyjádření, katastrální mapou případně projektovou dokumentací. Žádost o vyjádření je možné stáhnout pod odkazem TECHNICKÉ POŽADAVKY

Osobně na kontaktním místě

Klikněte na MOJE OBEC a zadejte požadovanou lokalitu, podle které najdete kontaktní adresu na pracovníka vyjadřovací činnosti.

 Konzultační hodiny pro vyjádření k síti
 Pondělí a středa 7.00 - 16.00

Přejít na navigaci