Přejít na obsah stránky

 

 Pitná voda
 Počet obyvatel napojených na vodovodní síť    499 087
 Délka vodovodní sítě v km        4 616
 Počet úpraven vod           142
 Odpadní voda
 Počet obyvatel napojených na kanalizační síť 450 580
 Délka kanalizační sítě v km     2 823
 Počet čistíren odpadních vod        208

Přejít na navigaci