Přejít na obsah stránky

Odečty vodoměrů provádí zaměstnanci naší společnosti (odečítači) podle harmonogramu odečtů.

Je-li vodoměr umístěn ve volně přístupné vodoměrné šachtě, není přítomnost odběratele u odečtu nutná. Je-li vodoměr umístěn v objektu (např. v garáži, technické místnosti rodinného domu, či na pozemku volně nepřístupném), je součinnost odběratele nebo pověřené osoby potřebná.

Pokud vás odečítač při řádném odečtu opakovaně nezastihne v místě odběru, nebo si s vámi nesjedná individuální termín odečtu, lze nahlásit tzv. samoodečet vodoměru. Preferujeme nahlášení samoodečtu pomocí formuláře, samoodečet můžete sdělit také telefonicky na linku 844 844 870, případně na e-mail prodejvody@cevak.cz.

Upozornění

Samoodečet lze nahlásit maximálně ve dvou po sobě jdoucích obdobích, v následném období provede  námi pověřený zaměstnanec (odečítač) na místě řádný odečet vodoměru.

Jak správně odečíst vodoměr 

Přejít na navigaci