Přejít na obsah stránky

Ostatní výkony
Pro ceník  platí všeobecné podmínky uvedené v sekci "Všeobecné podmínky"
# Název Měrná jednotka Sazba za použití (Kč/jed.) bez DPH Sazba za použití (Kč/jed.) včetně DPH Poznámka
1 Osazení orientačních tabulek ks 44,00 53,24 +5 Kč (bez DPH) za spotřebovaný alfanumerický znak
2 Mimořádný odečet vodoměru ks 200,00 242,00  
3 Odečet vodoměru ve vlastnictví odběratele ks 200,00 242,00  
4 Kontrola napojení vodovodní a kanalizační přípojky ks 150,00 181,50  
5 Uzavření a znovuotevření přípojky  ks 1 500,00 1 815,00  
6 Služba „Fakturace“ (fakturace V+S jménem vlastníka)  ks 150,00 181,50  
7 Služba „Fakturace“ (fakturace V nebo S jménem vlastníka) ks 100,00 121,00  
8 Vyjádření k existenci vodovodních nebo kanalizačních sítí ks 110,00 133,10  
9 Aktivace pohotovosti  ks 5 000,00 6 050,00 Pouze v souvislosti s neoprávněnou manipulací na síti (bod 7 všeobecných podmínek)
10 Aktivace nouzového zásobování  ks 5 000,00 6 050,00 Pouze v souvislosti s neoprávněnou manipulací na síti (bod 7 všeobecných podmínek)

Přejít na navigaci