Přejít na obsah stránky

Společnost zavedla a používá integrovaný systém managementu, který tvoří:

  • Systém managementu kvality (ČSN EN ISO 9001:2016)
  • Systém environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001:2016)
  • Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ČSN OHSAS 18001:2008)

Udělené certifikáty:

  • ISO 9 001
  • ISO 14 001
  • OHSAS 18 001

Vlastní používání a rozvoj systémů vychází ze schválené a naplňované Politiky integrovaného systému managementu. Uvedené systémy ve společnosti přispívají k zajištění produkce kvalitních výrobků a k udržení vysokého standardu poskytovaných služeb, řízení, komunikace, péče o zákazníka i zaměstnance, a to při zajištění důsledné ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Přejít na navigaci