Přejít na obsah stránky

Pokud máte pochybnosti o správné funkčnosti vodoměru, můžete požádat o jeho úřední přezkoušení ZDE. Jako důvod reklamace zvolte možnost VODOMĚR, PŘEZKOUŠENÍ VODOMĚRU. Vyplňte všechny potřebné údaje a poté zaškrtněte kolonku „Žádám o přezkoušení vodoměru“. Podmínky přezkoušení vodoměru jsou součástí žádosti.

Formulář je rovněž k dispozici v obchodních kancelářích.

Vyplněnou a podepsanou žádost zašlete prosím naskenovanou na e-mail prodejvody@cevak.cz nebo na adresu ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice.

Žádost o přezkoušení vodoměru vás však nezbavuje povinnosti zaplatit fakturu za vodné a stočné ve stanové lhůtě.

 

Přejít na navigaci