Přejít na obsah stránky

Laboratorní činnost

Laboratoř se sídlem v Českých Budějovicích a její pracoviště v Berouně, Chrudimi a Moravské Třebové jsou držiteli osvědčení o akreditaci uděleným Českým institutem pro akreditaci. Tato laboratoř poskytuje mimo jiné kompletní rozbory pitné vody. Další detašovaná pracoviště v Jindřichově Hradci, Písku, Táboře a Rychnově nad Kněžnou jsou držiteli osvědčení o správné činnosti laboratoře.

Nabídka služeb

  • Fyzikálně - chemické, mikrobiologické a hydrobiologické rozbory pitných vod za účelem zjištění jejich kvality pro pitné účely nebo pro kolaudační řízení staveb
  • Fyzikálně - chemické a hydrobiologické rozbory odpadních vod z domovních čistíren odpadních vod. Kromě základních parametrů zajistíme na požádání také analýzy speciálních anorganických a organických látek.
  • Fyzikálně - chemické a mikrobiologické rozbory vod z bazénů za účelem kontroly jakosti bazénové vody
  • Rozbory zemin a kalů ke zjištění cizorodých látek
  • Pro výše uvedené rozbory vám naši odborníci provedou kvalifikované odběry vzorků vod, zemin a kalů a zajistí konzultační a poradenskou činnost k výše uvedené problematice

Ceník služeb pro zákazníky

Mikrobiologický a hydrobiologický rozbor pitné vody - od 500 Kč

Základní fyzikálně-chemický, mikrobiologický a hydrobiologický rozbor pitné vody (cca 20 parametrů) - od 1 300 Kč

Úplný rozbor pitné vody - od 7 500 Kč

K vaší konkrétní zakázce zpracujeme cenovou nabídku.

Užitečné informace

  • Při samostatném odběru vody za účelem mikrobiologického laboratorního rozboru poskytujeme odpovídající sterilní nádoby
  • Pro informace o kvalitě vody kontaktujte info@cevak.cz
  • Zadáte-li do pole  MOJE OBEC požadovanou lokalitu, najdete tam i údaje o kvalitě vody
Pracovní doba
pondělí - pátek  7.00 - 15.00
Kontakty a příjem vzorků
Mánesova 41/6
České Budějovice
+420 387 761 770
+420 606 632 809
karel.janowiak@cevak.cz
ČOV Hrdějovice
České Budějovice
+420 387 761 790
+420 724 107 262
hana.vondraskova@cevak.cz
AČOV, Na Mělké
Tábor
+420 381 264 706
+420 724 201 150
alena.melicharova@cevak.cz
ČOV, Alšova ulice
Písek
+420 720 979 464
+420 602 230 731
jitka.slavickova@cevak.cz
ČOV Přeštice +420 387 761 790
+420 724 107 262
hana.vondraskova@cevak.cz
ČOV Jiráskovo předměstí
Jindřichův Hradec
+420 387 761 795
+420 602 476 335
jana.fiedlerova@cevak.cz
Mostníkovská 255
Beroun
+420 311 747 165
+420 606 666 912
lucie.hybsova@cevak.cz
K Májovu
Chrudim
+420 469 626 336
+420 603 899 815
dagmar.moravcova@cevak.cz
Nádražní 6
Moravská Třebová
+420 461 357 146
+420 734 646 908
eva.vrbovska@cevak.cz
Areál ČOV
Rychnov nad Kněžnou
+420 494 535 267
+420 606 789 892
hana.hamplova@cevak.cz

Certifikáty

Přejít na navigaci