Přejít na obsah stránky

Veškeré ceny v tomto ceníku jsou uvedeny bez a včetně DPH ve výši 21% (není-li uvedeno jinak). V případě poskytnutí služby dle tohoto ceníku bude k základní ceně bez DPH připočtena DPH v příslušné sazbě dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. V zákonem stanovených případech může být použita při konečné fakturaci i snížená sazba DPH ve výši 15%.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Každá položka ceníku obsahuje samostatný jednotkový úkon. Celková cena je součtem cen všech úkonů, které je k zajištění příslušné práce zapotřebí provést. Nejčastější typické vazby mezi jednotlivými úkony jsou uvedeny v poznámce.
Nejmenší časovou fakturační jednotkou při zahájení výkonu (práce vozidla, pracovníků ČEVAK a.s.) je 1/2 hodiny. Následně se účtuje každá započatá ¼ hodina výkonu.
Uvedené sazby dělnických a technických prací se zvyšují:
po pracovní době ve všední dny o 25 %
v sobotu a v neděli o 50 %
ve svátek o 100%
V případech, kdy zákazník požaduje ve svém zájmu provést stavební nebo montážní práce nebo jiné výkony na majetku, který je součástí vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu, nad rámec zákonných povinností provozovatele (např. změna umístění nebo kapacita vodoměru), připočítává se k celkové ceně podle oddílu A-H tohoto ceníku paušální příplatek ve výši 5% celkové ceny, nejméně však 2.000,- Kč.
V případech, kdy jsou práce a výkony prováděny v souvislosti s neoprávněným zásahem na síti, upraví se cena podle následujícího vzorce:
C = (cena dle oddílu ceníku A – H) * k1* k2

kde

C je celková cena bez DPH

k1 je koeficient, který představuje velikost spotřebiště a nabývá následujících hodnot:

množství obsluhovaných spotřebitelů < 100                      k1 = 2

množství obsluhovaných spotřebitelů < 1 000                   k1 = 3

množství obsluhovaných spotřebitelů < 10 000                 k1 = 4

množství obsluhovaných spotřebitelů > 10 000                 k1 = 5

k2 je koeficient, který představuje dobu přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod a nabývá následujících hodnot:

přerušení nebo omezení na dobu < 1 hod                          k2 = 2

přerušení nebo omezení na dobu < 4 hod                          k2 = 3

přerušení nebo omezení na dobu < 8 hod                          k2 = 4

přerušení nebo omezení na dobu > 8 hod                          k2 = 5

Přejít na navigaci