Přejít na obsah stránky

v oblasti vyhledávání zdrojů vody a měření průtoků odpadních vod nabízíme

vyhledávání zdrojů podzemní vody

hydrogeologické posudky a projekty pro umístění vrtů (studní)

ověřování vydatnosti zdrojů podzemních vod (hydrodynamické zkoušky – tj. čerpací a stoupací zkoušky od expresních až po dlouhodobé)

odběr vzorků podzemních vod za dynamického stavu (tj. čerpáním) i vzorkovači, zajištění analýz v akreditované laboratoři

režimní měření hladin podzemních vod 

provoz indikačních systémů vrtů

měření průtoků na volných výpustech

úřední měření průtoků vypouštěných odpadních vod

v oblasti výstavby a sanace studní a vrtů nabízíme

zajištění komplexní realizace zdrojů podzemní vody, tj. studní, vrtů,

zajištění potřebných povolení, souhlasů a vyjádření dle platné legislativy

návrhy sanace studní

regenerace vrtů tlakovou vodou

hydrogeologické dozorování pramenních jímek, zářezů, včetně úplného vyhodnocení prací

hydrogeologické poradenství

posuzování příčin kontaminace zdrojů podzemních vod, návrhy nápravných opatření

posuzování příčin poklesu vydatnosti zdrojů podzemních vod, návrhy nápravných opatření

prohlídky vrtů průmyslovou TV kamerou

hydrogeologické průzkumy a posudky pro umístění zařízení k likvidaci odpadních vod vypouštěním vyčištěných odpadních vod do vod podzemních

hydrogeologické posudky příčin zamokření pozemků a návrhy odvodnění

hydrogeologické studie

konzultace, poradenství

návrhy ochranných pásem vodních zdrojů

 

Kontakty

RNDr. Libor Paštyka
hydrogeolog
+420 602 493 652
+420 387 761 733
libor.pastyka@cevak.cz
Lumír Staněk
úřední měřič
+420 602 950 909
+420 387 761 729
lumir.stanek@cevak.cz

Přejít na navigaci