Dešťové vpusti a jímky

Drobečková navigace

zpět

Dešťové vpusti a jímky slouží k zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací nebo z jiných veřejných prostranství do stokové sítě. Uliční vpusti mohou být sestaveny s kalištěm bez kalového koše nebo se spodním výtokem a kalovým košem. V rámci našich služeb nabízíme čištění a údržbu včetně oprav všech typů uličních vpustí a jímek. Čištění provádíme pomocí speciální techniky tak zvaného "jeřábku",  vytažením záchytného koše a následným vysypáním obsahu a očištěním tlakovou vodou.

Pro vyhledání kontaktu na dispečera dopravy zadejte  MOJE OBEC

 

Přejít na navigaci