Přejít na obsah stránky

Zajímá vás

Jsme vodárenská společnost zabývající se provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťujeme pro více než půl milionu obyvatel krajů Jihočeský, Plzeňský a Vysočina. Vedle své hlavní činnosti poskytujeme i další služby, které souvisejí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací. Jediným akcionářem je ENERGIE AG BOHEMIA s. r. o.

 KONTAKT
ČEVAK a.s.
Severní 2264/8
370 10 České Budějovice

Hlášení poruch
Zákaznická linka
E -mail
ID datové schránky

+420 800 120 112
+420 844 844 870
info@cevak.cz
3ndg7rf

Navštivte čistírnu odpadních vod

Ubytování

Přejít na navigaci