Přejít na obsah stránky

Vážení odběratelé, obchodní partneři, společnosti ČEVAK a.s. a VODOSPOL s.r.o. s účinností k 1.10.2019 splynuly v jednu společnost, ČEVAK a.s. (nástupnická společnost), která plně vstoupila do všech práv a povinností stávající společnosti VODOSPOL s.r.o.

 

Společnost VODOSPOL s.r.o. od 1.10.2019 přestala existovat jako samostatná firma.

K přechodu práv a povinností na nástupnickou společnost dochází ze zákona a není nutné měnit či doplňovat existující právní jednání, tedy například uzavírat dodatky ke stávajícím smlouvám.

 

Veškerou potřebnou komunikaci s naší společností, včetně uplatnění Vašich dosavadních práv vůči spol. VODOSPOL s.r.o.,  tudíž můžete vyřídit prostřednictvím kontaktů uvedených na těchto webových stránkách.

 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci s Vámi.

 

ČEVAK a.s.“

Přejít na navigaci