Přejít na obsah stránky

V pondělí 15. dubna nepoteče v Písku, v ulicích Nádražní, Sadová, Preslova a Klostermannova pitná voda. Důvodem odstávky je výměna armatur. Tu budou pracovníci společnosti ČEVAK a.s. provádět v rámci stavby horkovodu v Nádražní ulici.

Předpokládaná doba odstávky je od 7 do 15 hodin. Poté budou muset vodohospodáři potrubí znovu natlakovat a může téct zakalená voda. Proto v těchto případech žádají odběratele, aby jim toto nahlásili na bezplatnou telefonní linku 8OO 120 112. Po dobu odstávky budou přistaveny cisterny a to v ulicích Nádražní, Klostermannova a Sadová.

Přejít na navigaci