Základní údaje o majetku

Drobečková navigace

zpět

 

 Pitná voda
 Počet obyvatel napojených na vodovodní síť    522 962
 Délka vodovodní sítě v km        4 658
 Počet úpraven vod           156

 

 Odpadní voda
 Počet obyvatel napojených na kanalizační síť 471 134
 Délka kanalizační sítě v km     2 777
 Počet čistíren odpadních vod        191

Přejít na navigaci