Technická vyjádření

Drobečková navigace

zpět

Stavíte nebo rekonstruujete? Je jedno, jestli rodinný domek, provozovnu, prodejnu, vodovodní nebo kanalizační přípojku nebo rozsáhlé inženýrské sítě, potřebujete vyjádření společnosti ČEVAK a.s., jako účastníka územního a stavebního řízení k napojení na vodovodní nebo kanalizační síť.

Povinností společnosti ČEVAK a.s. jako provozovatele vodovodních a kanalizačních sítí a účastníka územního a stavebního řízení je vyjadřovat se k projektové dokumentaci a územní plánovací dokumentaci v námi provozovaných lokalitách.

Vydáváme stanoviska k existenci vodohospodářských sítí, záměrům investorů, k projektovým dokumentacím pro územní řízení (územní souhlas) a pro stavební řízení (ohlášení stavby), územním plánům a ke změnám vodovodní, kanalizační přípojky nebo vodoměrné sestavy.

 Jak požádat o vyjádření
Elektronicky

K podání elektronické žádosti můžete využít VYJADŘOVACÍ PORTÁL. Stanovisko Vám  pošleme elektronickou formou při požadavku společně s digitálním výstupem dat ve formátech DGN nebo DWG. V případě zákresu sítí a splnění popsaných podmínek je odesláno vyjádření do několika minut.

Písemně

Klikněte na MOJE OBEC a zadejte požadovanou lokalitu. Poté se objeví kontakt na pracovníka pracovníka vyjadřovací činnosti. Poštou mu zašlete dopis s žádostí o vyjádření, katastrální mapou případně projektovou dokumentací. Žádost o vyjádření je možné stáhnout pod odkazem TECHNICKÉ POŽADAVKY

Osobně na kontaktním místě

Klikněte na MOJE OBEC a zadejte požadovanou lokalitu, podle které najdete kontaktní adresu na pracovníka vyjadřovací činnosti.

 Konzultační hodiny pro vyjádření k síti
 Pondělí a středa 7.00 - 16.00

 

Přejít na navigaci