Studny, vrty

Drobečková navigace

zpět

Naše společnost nabízí:

v oblasti vyhledávání zdrojů vody a měření průtoků odpadních vod

 • vyhledávání zdrojů podzemní vody
 • hydrogeologické posudky a projekty pro umístění vrtů (studní)
 • ověřování vydatnosti zdrojů podzemních vod (hydrodynamické zkoušky – tj. čerpací a stoupací zkoušky od expresních až po dlouhodobé)
 • odběr vzorků podzemních vod za dynamického stavu (tj. čerpáním) i vzorkovači, zajištění analýz v akreditované laboratoři
 • režimní měření hladin podzemních vod 
 • provoz indikačních systémů vrtů
 • měření průtoků na volných výpustech
 • úřední měření průtoků vypouštěných odpadních vod

v oblasti výstavby a sanace studní a vrtů

 • zajištění komplexní realizace zdrojů podzemních vody, tj. studní, vrtů,
 • zajištění potřebných povolení, souhlasů a vyjádření dle platné legislativy
 • návrhy sanace studní
 • regenerace vrtů tlakovou vodou
 • hydrogeologické dozorování pramenních jímek, zářezů, včetně úplného vyhodnocení prací

hydrogeologické poradenství

 • posuzování příčin kontaminace zdrojů podzemních vod, návrhy nápravných opatření
 • posuzování příčin poklesu vydatnosti zdrojů podzemních vod, návrhy nápravných opatření
 • prohlídky vrtů průmyslovou TV kamerou
 • hydrogeologické průzkumy a posudky pro umístění zařízení k likvidaci odpadních vod vypouštěním vyčištěných odpadních vod do vod podzemních
 • hydrogeologické posudky příčin zamokření pozemků a návrhy odvodnění
 • hydrogeologické studie
 • konzultace, poradenství
 • návrhy ochranných pásem vodních zdrojů
 KONTAKT
RNDr. Libor Paštyka
hydrogeolog
+420 602 493 652
+420 387 761 733
libor.pastyka@cevak.cz
Lumír Staněk
úřední měřič
+420 602 950 909
+420 387 761 729
lumir.stanek@cevak.cz

 

 

Přejít na navigaci