Výstavba

Drobečková navigace

zpět

Naše společnost nabízí:

  • stavby vodovodů a kanalizací
  • realizaci dílčích technologií úpraven vod a ČOV
  • stavby čerpacích stanic
  • opravy poruch a havárií na vodovodní a kanalizační síti

vše formou montáže technologie nebo „na klíč“

Kontakt
Stavebně-montážní činnost
Ing. Ivan Šebesta
+420 606 733 595 ivan.sebesta@cevak.cz
Technologie a dílenské práce
Ing. Alois Bublík
+420 734 523 486 alois.bublik@cevak.cz

 

Referenční stavby
Lipno nad Vltavou

Obnova rozdělovacího objektu a doplnění kalového hospodářství na ČOV

Výstavba vodovodu a čerpací stanice

Břilice

Vystrojení čerpací kanalizační stanice se separací tuhých látek

Obnova čerpadel ABS a spouštěcího zařízení na čerpací kanalizační stanici

Předmíř Výstavby nové ATS
Velešín Obnova vystrojení čerpací stanice kanalizace
Černá v Pošumaví  Obnova rozdělovacího objektu ČOV
Netřebice Obnova čerpadel – vratný kal na ČOV
Blatná Výměna aeračních elementů na ČOV
Hamr Kostky Obnova ovládacích armatur na úpravně vody
Horní Planá Obnova dosazovacích nádrží na ČOV
Písek Výstavba redukčních a armaturních šachet
Nová Ves nad Lužnicí Dodávka a montáž česlí na ČOV
Včelná  Výstavba kanalizace DN 800

 

Přejít na navigaci