Zákaznický účet

Drobečková navigace

zpět

Mějte informace pod kontrolou

Můžete si zřídit přístup do aplikace MŮJ ZÁKAZNICKÝ ÚČET

Získáte tak přehledné informace o vašem odběrném místě. Můžete si také ověřit přijetí plateb, zobrazit vystavené faktury, zjistit aktuální i minulé spotřeby a prohlédnout platné údaje z vaší smlouvy. Údaje jsou přístupné po zadání přiděleného hesla, které vám po ověření identity zašleme. Máte-li zájem o zřízení vyplňte žádost.

Mám zřízený přístup do aplikace MŮJ ZÁKAZNICKÝ ÚČET

Máte-li již přístup do aplikace MŮJ ZÁKAZNICKÝ ÚČET,  můžete se přihlásit..

Když nechcete trvalý přístup

Zákazníci, kteří nemají zřízen přístupový účet, mohou využít aplikaci MŮJ ZÁKAZNICKÝ ÚČET pro zadání změn smlouvy, zadání samoodečtu a reklamace prostřednictvím on-line formulářů pro nepřihlášené uživatele.

 

Přejít na navigaci