Přejít na obsah stránky

Ceník od 1.1.2018

Vyskytuje-li se v ceníku u vodného nebo stočného „–“, znamená to, že ve Vaší obci neprovozujeme vodovodní/kanalizační síť.

Dvousložková forma ceny pro vodné a stočné

Pohyblivá složka ceny pro vodné a stočné v Kč za 1 m3

Ceny jsou platné od 1.1.2018
Cena pro vodné Cena pro stočné Celkem
bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH
30,00 34,50 23,86 27,44 53,86 61,94

Ceny pro vodné a stočné jsou uváděny bez DPH a včetně 15% DPH

Pevná složka ceny pro vodné a stočné v Kč za odběrné místo a rok

Ceny jsou platné od 1.1.2018
Fakturační vodoměr Cena pro vodné Cena pro stočné Celkem
bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH
kat. A 476,00 547,40 405,00 465,75 881,00 1 013,15
kat. B 6 036,00 6 941,40 6 187,00 7 115,05 12 223,00 14 056,45
kat. C 15 384,00 17 691,60 16 888,00 19 421,20 32 272,00 37 112,80
kat. D 32 328,00 37 177,20 37 473,00 43 093,95 69 801,00 80 271,15
kat. E 194 873,00 224 103,95 257 671,00 296 321,65 452 544,00 520 425,60
kat. G 409 512,00 470 938,80 571 759,00 657 522,85 981 271,00 1 128 461,65

Ceny pro vodné a stočné jsou uváděny bez DPH a včetně 15% DPH
Pohyblivá složka ceny pro vodné a stočné v Kč za 1 m3

Popis kategorií vodoměrů

  • Vodoměry kat. A tvoří nejnižší skupinu vodoměrů, pro které se stanovuje pevná složka ceny vodného a stočného. Současně tvoří převážnou část vodoměrů v síti, které se osazují na přípojkách bez speciálních požadavků na množství odebrané vody a požární zabezpečení. Typicky se osazují na vodovodní přípojky k rodinným domům.
  • Vodoměry kat. B jsou zpravidla osazeny na přípojkách u staveb s větší potřebou vody např. menších bytových domech a středně velkých provozovnách.
  • Vodoměry kat. C jsou zpravidla osazeny na přípojkách u staveb s vyšší potřebou vody např. bytových domů a větších provozoven či průmyslových a zemědělských podniků.
  • Vodoměry kat. D až CH jsou osazeny na vodoměrných přípojkách se specifickou potřebou vody.
Kategorie vodoměrů Normová hodnota průtoku vodoměru Qn (m3/h) podle normy ČSN ISO 4064-1 Normová hodnota průtoku vodoměru Q3 (m3/h) podle normy ČSN EN 14154-1+A1
rozsah OD (včetně) rozsah DO (vyjma) rozsah OD (včetně) rozsah DO (vyjma)
A 0 3,5 0 6,3
B 3,5 10 6,3 16
C 10 15 16 25
D 15 40 25 41
E 40 55 41 101
F 55 60
G 60 90 101 250
H 90 150
CH 150 250 250 400

Cena pro odpadní vodu z jiných zdrojů (srážková voda, odpadní voda odváděná do kanalizační sítě z vlastních zdrojů apod.) v Kč za 1 m3

Ceny jsou platné od 1.1.2018
Pohyblivá složka Pevná složka Celkem
bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH
23,86 27,44 4,21 4,84 28,07 32,28

Ceny pro vodné a stočné jsou uváděny bez DPH a včetně 15% DPH

Aktuální ceník

Vyskytuje-li se v ceníku u vodného nebo stočného „–“, znamená to, že ve Vaší obci neprovozujeme vodovodní/kanalizační síť.

Dvousložková forma ceny pro vodné a stočné

Pohyblivá složka ceny pro vodné a stočné v Kč za 1 m3

Ceny jsou platné od 1.1.2019
Cena pro vodné Cena pro stočné Celkem
bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH
30,73 35,34 24,97 28,72 55,70 64,06

Ceny pro vodné a stočné jsou uváděny bez DPH a včetně 15% DPH

Pevná složka ceny pro vodné a stočné v Kč za odběrné místo a rok

Ceny jsou platné od 1.1.2019
Fakturační vodoměr Cena pro vodné Cena pro stočné Celkem
bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH
kat. A 710,00 816,50 735,00 845,25 1 445,00 1 661,75
kat. B 4 089,00 4 702,35 4 232,00 4 866,80 8 321,00 9 569,15
kat. C 11 357,00 13 060,55 11 752,00 13 514,80 23 109,00 26 575,35
kat. D 25 547,00 29 379,05 26 436,00 30 401,40 51 983,00 59 780,45
kat. E 181 582,00 208 819,30 187 899,00 216 083,85 369 481,00 424 903,15
kat. G 408 476,00 469 747,40 422 688,00 486 091,20 831 164,00 955 838,60

Ceny pro vodné a stočné jsou uváděny bez DPH a včetně 15% DPH
Pohyblivá složka ceny pro vodné a stočné v Kč za 1 m3

Popis kategorií vodoměrů

  • Vodoměry kat. A tvoří nejnižší skupinu vodoměrů, pro které se stanovuje pevná složka ceny vodného a stočného. Současně tvoří převážnou část vodoměrů v síti, které se osazují na přípojkách bez speciálních požadavků na množství odebrané vody a požární zabezpečení. Typicky se osazují na vodovodní přípojky k rodinným domům.
  • Vodoměry kat. B jsou zpravidla osazeny na přípojkách u staveb s větší potřebou vody např. menších bytových domech a středně velkých provozovnách.
  • Vodoměry kat. C jsou zpravidla osazeny na přípojkách u staveb s vyšší potřebou vody např. bytových domů a větších provozoven či průmyslových a zemědělských podniků.
  • Vodoměry kat. D až CH jsou osazeny na vodoměrných přípojkách se specifickou potřebou vody.
Kategorie vodoměrů Normová hodnota průtoku vodoměru Qn (m3/h) podle normy ČSN ISO 4064-1 Normová hodnota průtoku vodoměru Q3 (m3/h) podle normy ČSN EN 14154-1+A1
rozsah OD (včetně) rozsah DO (vyjma) rozsah OD (včetně) rozsah DO (vyjma)
A 0 3,5 0 6,3
B 3,5 10 6,3 16
C 10 15 16 25
D 15 40 25 41
E 40 55 41 101
F 55 60
G 60 90 101 250
H 90 150
CH 150 250 250 400

Cena pro odpadní vodu z jiných zdrojů (srážková voda, odpadní voda odváděná do kanalizační sítě z vlastních zdrojů apod.) v Kč za 1 m3

Ceny jsou platné od 1.1.2019
Pohyblivá složka Pevná složka Celkem
bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH
24,97 28,72 4,21 4,84 29,18 33,56

Ceny pro vodné a stočné jsou uváděny bez DPH a včetně 15% DPH

Přejít na navigaci