Kunžak - Ceník vodného a stočného

zpět na výběr obce
legenda mapy
  • havárie
  • aktuální odstávky
  • plánované odstávky
  • vodní zdroj
  • vodojem
  • čistírna
  • úpravna vody
  • provozované obce
  • místo, kde se vyskytují odstávky, havárie či vodohospodářské objekty najednou

Drobečková navigace

zpět

Vyskytuje-li se v ceníku u vodného nebo stočného „–“, znamená to, že ve Vaší obci neprovozujeme vodovodní/kanalizační síť.

Dvousložková forma ceny pro vodné a stočné

Pohyblivá složka ceny pro vodné a stočné v Kč za 1 m3 Ceny jsou platné od 1.1.2017

Cena pro vodné Cena pro stočné Celkem
bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH
32,20 37,03 20,31 23,36 52,51 60,39

Ceny pro vodné a stočné jsou uváděny bez DPH a včetně 15% DPH

Pevná složka ceny pro vodné a stočné v Kč za odběrné místo a rok Ceny jsou platné od 1.1.2017

Fakturační vodoměr Cena pro vodné Cena pro stočné Celkem
bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH
kat. A 122,00 140,30 75,00 86,25 197,00 226,55
kat. B 375,00 431,25 332,00 381,80 707,00 813,05

Ceny pro vodné a stočné jsou uváděny bez DPH a včetně 15% DPH
Pevná složka ceny pro vodné a stočné v Kč za odběrné místo a rok.

Cena pro odpadní vodu z jiných zdrojů (srážková voda, odpadní voda odváděná do kanalizační sítě z vlastních zdrojů apod.) v Kč za 1 m3 Ceny jsou platné od 1.1.2017

Pohyblivá složka Pevná složka Celkem
bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH
20,31 23,36 0,99 1,14 21,30 24,50

Ceny pro vodné a stočné jsou uváděny bez DPH a včetně 15% DPH

Dvousložková forma ceny pro vodné a stočné

Pohyblivá složka ceny pro vodné a stočné v Kč za 1 m3 Ceny jsou platné od 1.1.2018 do 31.12.2018

Cena pro vodné Cena pro stočné Celkem
bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH
32,92 37,86 20,31 23,36 53,23 61,22

Ceny pro vodné a stočné jsou uváděny bez DPH a včetně 15% DPH

Pevná složka ceny pro vodné a stočné v Kč za odběrné místo a rok Ceny jsou platné od 1.1.2018 do 31.12.2018

Fakturační vodoměr Cena pro vodné Cena pro stočné Celkem
bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH
kat. A 122,00 140,30 75,00 86,25 197,00 226,55
kat. B 375,00 431,25 332,00 381,80 707,00 813,05

Ceny pro vodné a stočné jsou uváděny bez DPH a včetně 15% DPH
Pevná složka ceny pro vodné a stočné v Kč za odběrné místo a rok.

Cena pro odpadní vodu z jiných zdrojů (srážková voda, odpadní voda odváděná do kanalizační sítě z vlastních zdrojů apod.) v Kč za 1 m3 Ceny jsou platné od 1.1.2018 do 31.12.2018

Pohyblivá složka Pevná složka Celkem
bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH
20,31 23,36 1,02 1,17 21,33 24,53

Ceny pro vodné a stočné jsou uváděny bez DPH a včetně 15% DPH

Dvousložková forma ceny pro vodné a stočné

Pohyblivá složka ceny pro vodné a stočné v Kč za 1 m3 Ceny jsou platné od 1.1.2019

Cena pro vodné Cena pro stočné Celkem
bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH
33,97 39,07 21,08 24,24 55,05 63,31

Ceny pro vodné a stočné jsou uváděny bez DPH a včetně 15% DPH

Pevná složka ceny pro vodné a stočné v Kč za odběrné místo a rok Ceny jsou platné od 1.1.2019

Fakturační vodoměr Cena pro vodné Cena pro stočné Celkem
bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH
kat. A 122,00 140,30 75,00 86,25 197,00 226,55
kat. B 375,00 431,25 332,00 381,80 707,00 813,05

Ceny pro vodné a stočné jsou uváděny bez DPH a včetně 15% DPH
Pevná složka ceny pro vodné a stočné v Kč za odběrné místo a rok.

Cena pro odpadní vodu z jiných zdrojů (srážková voda, odpadní voda odváděná do kanalizační sítě z vlastních zdrojů apod.) v Kč za 1 m3 Ceny jsou platné od 1.1.2019

Pohyblivá složka Pevná složka Celkem
bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH
21,08 24,24 1,05 1,21 22,13 25,45

Ceny pro vodné a stočné jsou uváděny bez DPH a včetně 15% DPH

Přejít na navigaci